Wiercenie otworów

Przy łączeniu elementów kołkami drewnianymi ważne jest, aby na czole części prostopadłej otwory wywiercić dokładnie w linii środka boku. Dokładność zapewni przyrząd wiertarski. Przytykamy go do czoła elementu i obracamy tak, aby wystające kołki docisnąć do bocznych powierzchni płyty. Po takim obrocie otworów – środkowy w przyrządzie służący do prowadzenia wiertła zawsze ustawi się dokładnie w osi. Ale warunkiem jest też to, aby otwór leżał dokładnie pośrodku odległości pomiędzy dwoma kołkami.

Wiercenie pod uchwyt

Mocowanie uchwytów do drzwiczek szafek wymaga wywiercenia otworów. W najbardziej typowych uchwytach trzeba wywiercić dwa otwory ściśle rozstawione względem siebie, o wielkość zależną od wielkości samego uchwytu. Zwłaszcza w drzwiczkach gotowych, wiercenie otworów nie może być przypadkowe. Otworu wywierconego nieprawidłowo nie da się zamaskować. Dlatego warto do wiercenia zastosować zwykły wzornik z dwoma otworami pilotującymi, wykonany z deseczki, który oporami dosuwamy do naroża drzwiczek.

Wiercenie szkła pilnikiem

Stary ułamany pilnik trójkątny, odpowiednio zeszlifowany, może mieć zastosowanie jako wiertło do szkła. Pracę ułatwi otoczka z kitu szklarskiego, uformowana wokół miejsca wiercenia, oraz wlanie do wnętrza obramowania terpentyny, która będzie chłodziwem. Takie wiertło do szklą najlepiej sporządzić z kawałka ułamanego starego pilnika. Wiertło powinno mieć długość około 10-15 cm.

Wiercenie otworów w wałku

Otwory w walcu można wywiercić posługując się przyrządem w kształcie pryzmy z wywierconymi otworami prowadzącymi, które nie dopuszczają do ześlizgiwania się ostrza wiertła z powierzchni walcowej. Klocek należy wykonać ze stali. Wierci się w nim kilka otworów o różnych średnicach. Należy wybrać te, które najczęściej wiercimy w przedmiotach przez nas wykonywanych na przykład 5, 6, 8, 10 i 12 mm.

Trasowanie otworów

W połączeniach na kołki elementów mebli bardzo ważne jest dokładne wywiercenie otworów w obu łączonych częściach. Pracę należy rozpocząć od dokładnego wytrasowania położenia otworów. Możemy to zrobić za pomocą gwoździ. Wbijamy je w czoło elementu prostopadłego w miejsca, w których później będą osadzone kołki. Po wbiciu obcinamy ich łby i ostrzymy końce np. pilnikiem. Następnie zaostrzeniami wyznaczamy punkty wiercenia otworów w drugiej, współpracującej, części mebla.