Profilowanie spoin

W murach z cegły klinkierowej ze względów praktycznych lub estetycznych ważne jest dobre zaspoinowanie spoin w taki sposób, aby wody deszczowe swobodnie spływały po murze, a nie zalegały w spoinach. Stąd konieczność odpowiedniego ukształtowania ich najczęściej wklęsłym łukiem. Po wciśnięciu zaprawy w spoinę należy ją wyprofilować – najlepiej kawałkiem gumowej rurki o odpowiedniej średnicy. Przy spoinach o grubości 1-1,2 cm odpowiedni będzie kawałek gumowego węża do podlewania ogrodu.

Spoinowanie klinkieru

Ze względu na estetykę wszelkie mury z cegieł klinkierowych muruje się na tzw. pustą spoinę. Do zaspoinowania po murowaniu trzeba użyć kielni spoinówek, o wąskich długich ostrzach. Duże ułatwienie może tu stanowić specjalna paca z obrzeżami wywiniętymi ku górze na dwóch bokach. Z płaskich boków bez obrzeży łatwo zsunąć zaprawę kielnią i wcisnąć ją w spoinę poziomą. W spoiny pionowe wciskamy zaprawę przez wąską szczelinę pozostawioną w narożu pomiędzy obydwoma wywinięciami.

Panele osłonowe

Nowoczesne wanny akrylowe narożne i asymetryczne obecnie produkowane mogą być wyposażone w akrylowe osłony czołowe zwane panelami osłaniającymi. Zastępują one tradycyjne obmurowanie elementami ceramicznymi np. cegłami i obkładanie płytkami ściennymi. Taki panel wsuwa się pod obrzeże ustawionej i zamocowanej do ścian wanny i rozpiera między obrzeżem a posadzką poprzez wykręcenie kilku śrub rozmieszczonych na długości dolnej krawędzi panela.

Wpuszczona wanna

Już na etapie wykonywania stropu trzeba pomyśleć o takiej jego konstrukcji, aby możliwe było wsunięcie wanny w dołek i oparcie jej dna na niższym fragmencie stropu. Wannę na ogół wpuszcza się na głębokość równą połowie jej wysokości, a następnie domurowywuje się niski podest obramowujący wokół wannę. Korzystanie z tak zainstalowanej wanny jest naprawdę bardzo wygodne również dla osób niepełnosprawnych.