Domowe forum

pokoj tvDomowe forum. W wielu mieszkaniach, kosztem mniejszych lub większych przeróbek, łączy się dwa lub więcej pomieszczeń we wnętrze jednoprzestrzenne – domowe forum staje się wówczas zbiorem różnych aneksów. Sposób kształtowania przestrzeni dziennej w mieszkaniu zależy od potrzeb i zwyczajów członków rodziny oraz od wielkości pomieszczeń. Najprostszy komplet wypoczynkowy (wraz z towarzyszącą mu powierzchnią funkcjonalną) zajmuje 8…10 m2; miejsce zabaw dziecięcych lub gimnastyki – 4…6 m2; biurko i regały w wydzielonym miejscu pracy – 3…4 m2. Łączna powierzchnia funkcjonalna mebli ustawionych w danym pomieszczeniu nie musi być sumą powierzchni funkcjonalnych poszczególnych mebli. Przy projektowaniu rozmieszczenia mebli należy dążyć do jak najkorzystniejszego nakładania się poszczególnych powierzchni funkcjonalnych; wówczas meble zajmują najmniej miejsca. Wielkość miejsca wypoczynku, w którym ogląda się telewizję, zależy od wielkości ekranu odbiornika telewizyjnego i liczby widzów . Ważną rzeczą jest przy tym prawidłowa konstrukcja fotela wypoczynkowego zajmowanego podczas oglądania telewizji.