Dach zielony

Dach zielonyNajnowocześniejsze materiały hydroizolacyjne pozwalają na budowę płaskich dachów zielonych, na których w warstwie żyznej ziemi rośnie niska i średniej wysokości roślinność. W dachach tego typu, na stropie układa się paroizolację, na niej zaś warstwę izolacji termicznej ze styropianu lub twardej wełny mineralnej. Dopiero na niej można ułożyć materiał hydroizolacyjny w postaci różnego rodzaju membran np. firmy Trelleborg lub Grace. Przed usypaniem warstwy żyznej ziemi na hydroizolacji należy ułożyć również warstwę drenażową z drobnego żwiru.

Kotwa do silnych zamocowań

Kotwę do silnych zamocowań firmy Fischer można stosować zarówno do materiałów pełnych, jak i pustaków i cegieł szczelinowych. Cechą istotną tej kotwy jest to, że wkręcany w plastikowy korpus wkręt przesuwa się niewspółosiowo, a to powoduje rozsuwanie ząbków korpusu na boki i doskonałe zakleszczenie w różnych materiałach. Dużą siłę zamocowania uzyskuje się również poprzez dużą długość kotwy. Kotwę można stosować do materiałów pełnych jak i wszelkiego rodzaju pustaków szczelinowych, cegieł kratówek itp.

Wymian

W wielu więźbach dachowych, tych w których rozstaw krokwi jest niewielki, do zamontowania okna połaciowego musimy wyciąć część jednej lub dwóch krokwi. Aby jednak nie zmniejszyć wytrzymałości i sztywności całej konstrukcji końce przyciętych krokwi wzmacnia się montując poprzeczne, poziome belki tzw. wymiany. Te z kolei są zamocowane do sąsiednich krokwi obramowujących powstały w ten sposób otwór. Pomiędzy belkami wymianu, a krokwiami montuje się ościeżnice okna połaciowego przykręcając je wkrętami.

Taśma wiatrownicowa

Taśma wiatrownicowaW krokwiowych więźbach dachowych zachodzi konieczność stężenia całej konstrukcji poprzez przybicie do krokwi na obu połaciach dachowych skośnie usytuowanych desek tzw. wiatrownic. Przenoszą one siły działające od ścian szczytowych. Zamiast desek warto zastosować specjalny system składający się z taśmy i końcówek. Te ostatnie mocuje się wkrętami do krokwi. Po zamocowaniu taśmy wiatrownicowe można silnie naprężyć śrubami rzymskimi. Mocuje się skośnie jedną lub dwie taśmy na każdej połaci dachowej.

Ścianka działowa z grubasów

Do zbudowania ścianki działowej na konstrukcji drewnianej lub z blaszanych profili stalowych warto zastosować płyty gipsowo-kartonowe o grubości większej niż 18 mm. Pojedyncze pokrycie z płyt o grubości 12,5 mm będzie zbyt słabe. Używając tzw. grubasów słupki pionowe tworzące ruszt wystarczy rozstawić rzadziej, nie co 60 lecz co 120 cm, czyli na tyle ile wynosi szerokość całej płyty. W tym wypadku również musimy wewnątrz ścianki umieścić izolację akustyczną.

Oparcie krokwi

W konstrukcjach różnego rodzaju więźb dachowych skośne krokwie tworzące połać dachową są opierane na poziomych belkach tzw. murłatach zakotwionych do wieńców muru. Kotwie opiera się za pośrednictwem wycięć tzw. jednostronnych wrębów. Lepszym, bardziej trwałym połączeniem wartym stosowania jest tzw. wrąb dwustronny, w którym w belce na jej krawędzi należy wykonać trójkątne (w przekroju) ścięcie, zaś w krokwi wycięcie o kształcie trapezu. Połączenie należy wzmocnić gwoździem.

Wymian w domu szkieletowym

Wymian w domu szkieletowymW typowych domach szkieletowych opartych na tzw. technologii kanadyjskiej więźbę dachową tworzą belki o wymiarach 4,5-5×18-20 cm. Jednakże są rozstawiane co 30 cm. Chcąc wmontować w połać dachową okno połaciowe musimy przewidzieć specjalny wymian, z takich samych belek. Otóż zarówno części poziome wymianu, jak i sąsiednie belki krokwiowe otaczające otwór powinny mieć większą wytrzymałość. Można uzyskać to poprzez zmontowanie podwójnych belek krokwiowych i wymianów.